Přihlášení
Přihlašovací jméno

Heslo

Konec zmatematiky

Úroveň matematické gramotnost našich žáků je, mírně řečeno, neuspokojivá. Ukazují to jak mezinárodní výzkumy, tak i každodenní zkušenosti učitelů - nejen matematiky. Nabízí se mnoho otázek, mezi nimi zejména "Čím to je?" a "Jak to změnit?".

Jednou z odpovědí na druhou otázku je právě projekt Konec zmatematiky. Na základě dostupných studií a výzkumů, ale i vlastních přímých zkušeností, vyvíjíme efektivní metodiku výuky matematiky. Pochopitelně nestačí jen vyvinout příručku, učebnici, gradovanou cvičebnici, ať už papírovou či digitální. Koneckonců, principy, na kterých staví moderní výuka matematiky a přírodních věd, jsou celkem dobře známy už desítky let. Z různých důvodů se ale dosud nedočkaly širokého nasazení.

Součástí projektu je proto i podpora zavedení našich výsledků do praxe, a to jak prostřednictvím školení dalších učitelů, tak i jejich další podpory. Jednak přímo od nás, jednak od jejich již zkušenějších kolegů v blízkém okolí. Takto vzniklé kontakty a fungující spolupráce jsou dalším cenným výsledkem projektu Konec zmatematiky.

Aktuality