Přihlášení
Přihlašovací jméno

Heslo

CVVZ 2011

Tradiční Celostátní vzájemná výměna zkušeností se v roce 2011 uskuteční v Hradci Králové, kde jsou kořeny našeho sdružení nejhlubší. S radostí jsme se proto zapojili přípravy i realizace této akce spolu množství dalších východočeských organizací. Každý pomáhá v oblasti, pro kterou znamená největší prospěch. V našem případě je to logistika akce a řízení kvality vzdělávacího programu.

Podrobné informace k akci jsou k dispozici na vlastním webu.

Aktuality