Přihlášení
Přihlašovací jméno

Heslo

Sestavy překážek

Každý program připravujeme jako originální projekt na základě Vašeho zadání. Obvykle přitom kombinujeme typizované sestavy překážek s ověřenými bezbečnostními a provozními standardy.

Výzva

Nízké překážky ve výšce do 1,5 m nad zemí jsou "základním kámenem" všech skupinových akcí. Bezpečnost je zajištěna vzájemnou dopomocí účastníků ("spottingem") podobně jako při cvičení na gymnastickém nářadí. Účastníci tak na individuálních i týmových překážkách přirozeně rozvíjejí nejen pohybové dovednosti, ale i vzájemnou důvěru a spolupráci. Sestavy slouží i jako nácvik pohybu po překážkách před vstupem na "vysoká lana" a jsou vhodné pro lezce od mladšího školního věku bez omezení horní věkové hranice.

Kid Park

"Superstar" na akcích s vysokou návštěvností. "Polovysoké" lanové překážky ve výšce 1,5 - 2m určené zejména, ale nejen pro nejmenší účastníky (od 3 let do 80 kg). Speciálně upravené jištění typu "via ferrata" je obsluhováno pouze instruktorem, vylučuje možnost chyby lezce a nevyžaduje žádnou pozornost lezcova doprovodu. Kid Park je proto nejen mimořádně bezpečný, ale také výjimečně atraktivní zejména pro mladší lezce, kteří - vybaveni přílbou horolezeckým úvazkem - prožívají svoje často první samostaté dobrodružství. Rodiče je při tom mohou sledovat s klidem z bezprostřední blízkosti nebo ze vzdáleného stanu s cateringem.

Endorphin

Vysoké lanové překážky ve výšce 8 - 12m jsou sestaveny v logické, obykle horizontální řadě od méně obtížných po náročnější. Poskytují účastníkům především radost z překonání sebe sama, aktivují pohybovou vynalézavost, týmové překážky mimořádně atraktivním zůsobem podněcují ke spolupráci. Vhodné jak pro skupinové školní, sportovní či firmní akce, tak pro programy s hromadnou účastí, pro účastníky od 120 cm výšky do 120 kg bez omezení horní kranice věku.


Adrenalin

Sestavy se skoky, zhupy a jištěnými volnými pády vyžadují spíše odhodlání k akci a jistou dávku odvahy než než fyzickou zdatnost. Odměnou za absolvování překážek, jako jsou Big Swing či Tarzaní skok, jsou mimořádné zážitky spojené pocitem závratě, často poskytují i uspokojení z vykonání odvážného činu či z překonání počátečních obav. Zlatý hřeb všech typů programů vhodný pro účastníky d 120 cm výšky do 120 kg bez omezení horní kranice věku.

Flying Fox

Sjezd po klesající dráze ocelového lana v zavěšení na speciální kladce navozuje pocit, jako byste uměli létat. Můžeme překlenout vzdálenost desítek až stovek metrů. "Létající liška" nevyžaduje žádnou dovednost, pouze odvahu odrazit se. Je nejžádanější a jednoznačně nejoblínější překážkou na všech typech akcí, vhodnou pro všechny účastníky prakticky od 3 let do 120 kg bez horního věkového omezení.

Aktuality