Přihlášení
Přihlašovací jméno

Heslo

Ochrana člověka za mimořádných situací

Metodiku výuky OČMU jsme v rámci projektu NAPLNO pilotovali prostřednictvím dopoledních cvičení na školách. Zahrnovala rozličná témata, od první pomoci po zvládání autonehod či požárů. Tato cvičení pro zájemce realizujeme dál. Na rozsahu časovém i tematockém se lze dohodnout. Výhodou je využití kvalitního materiálu zakoupeného pro projekt a odladěná metodika výuky. Velmi upřednostňujeme aktivní účast učitelů ve výuce, aby si metodiku osvojili také.

Aktuality