Přihlášení
Přihlašovací jméno

Heslo

Hry ve tmě

Tma dodává mnoha hrám nový rozměr a může usnadnit plnění rozličných cílů. Ať už jde o rozvoj vztahů ve skupině, orientační dovednosti, schopnosti řešení problémů či poznávání sebe sama a posouvání vlastních hranic či cvičení důvěry, tma přináší zajímavé obohacení. Na druhou stranu s sebou nese rizika, kterým je dobré předcházet. Nabízíme realizaci programového bloku s využitím tmy. Nastavíme ho společně tak, aby byl v souladu s cíly celé akce a zároveň zachoval vysokou úroveň bezpečnosti.

Aktuality