Přihlášení
Přihlašovací jméno

Heslo

Dokumenty k táboru

Přihláška ke stažení

Stáhněte si přihlášku jako soubor pro Word nebo PDF.

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na email blanka.zankova@gmail.com.     

 

Informace k přihlášce

 

Termín tábora:            29.7. – 12. 8. 2017

Poplatek za tábor:        3.300,- Kč      pro jednotlivce

                                   3.100,- Kč      sleva pro sourozence

 

 Termín k odevzdání přihlášky:  10. července 2017

 - e-mailem na blanka.zankova@gmail.com 

 - poštou na adresu: Blanka Zaňková, Severní 767, 500 03 Hradec Králové

                                                                                                    

Poplatek za tábor je splatný do 10. července 2017 

na účet FIO banky : 2600968786/2010 , VS: rodné číslo dítěte

 

Hradí-li poplatek za tábor zaměstnavatel, přiložte k přihlášce i objednávku. Děkujeme                                                                                

 

Aktuality