Přihlášení
Přihlašovací jméno

Heslo

Obsah (jako v knize)

Výsledky našich projektů publikujeme, získané zkušenosti ale nabízíme i přímo. Nejčastěji školám a dětským táborům. Pokaždé s klientem formulujeme specifické cíle spolupráce a podle nich volíme konkrétní metody. Pilíře naší práce tvoří tyto metodické koncepty:

Zážitková pedagogika

Využívá jako základní prostředen autentický prožitek a pracuje s ním tak, aby bylo možné dosáhnout zamýšlených vzdělávacích cílů. Autentickým nazýváme takový prožitek, který zcela pohltí naši osobnost, aktivita, do které investujeme síly pro ni samotnou, aniž bychom očekávali nějaký další "profit". V našich projektech využíváme pro navození takových prožitkouo celou řadu programových prostředků: hry (iniciativní, týmové, strategické) kreativní a komunikační programy dobrodružné a outdoorové aktivity. Ty nám slouží jako modelové situace, během nichž sledujeme zcela reálné procesy na úrovní osobnosti nebo skupiny, jako například vývoj způsobu rozhodování ve skupině, přijímánáí týmových rolí apod...

Tma jako nástro OSV

Drtivou většinu informací o světě získáváme prostřednictvím zraku. Vyřazením tohoto zdroje tak vstupujeme do zcela jiného světa. Možnosti využití pobytu ve tmě především pro účely osobnostní a sociální výchovy zkoumáme právě v rámci tohoto projektu. Zážitková pedagogika, jedna ze stěžejních metod OSV, stojí na zážitcích. Leckdy je obtížné udržet rovnováhu mezi jejich intenzitou a objektivní bezpečností. To je jen jedna z mnoha oblastí, kde může napomoci tma. Praktická ukázka proběhla na Královéhradecké RVVZ.

 

Aktuality